Sürür Köyü Sitesi Sizin Eseriniz.                                Sürür Köyü Sitesi Sizin Eseriniz.                                 Sürür Köyü Sitesi Sizin Eseriniz.
RESİMLERİNİZİ PAYLAŞIN cebrailucar@hotmail.com HABERSİZ KALMAYINAbdi ÇELİK(Makina Müh.)
Hamdi KORKMAZ(Alm. Öğr.)
İsmet KARAOĞLAN(İnşa.Müh)
İsmet ÇELİK (Hakim)
Gürsel HACIOĞLU(Mat. Öğ.)
Şaban ULUÇAY(Sosyal Bilimler)
Kenan KOÇ(Öğretim Görevlisi)
Cafer ULUÇAY(İşletme)
Nevzat ASLAN(Har. Müh.)
Yasin YAMAN(Sınıf Öğr.)
Mikail UÇAR(İnşaat Müh.)
Hanifi ULUÇAY(Tarih Öğr.)
Yusuf YİĞİT(Matematik Öğr.)
Cebrail UÇAR(Bilgisayar Öğr.)
Muammer ÇELİK(Coğ. Öğr)
Fevzi VAROL(Türkçe Öğr.)
Ziya KOÇ(Hakim)
Suna ŞEN(Tarih Eğ.)
Sevda ÇELİK(Avukat)
Murat KARAOĞLAN(M. Müh)
Meral KARAOĞLAN(Avukat)
Adil ASLAN(Avukat)
Ayşe ÇELİK(Beden Eğ. Öğr.)
Nusret ASALAN(El-Ekt Müh.)
Yasin VAROL(AVUKAT)
Yunus ŞEN(Makina Tek.)
Ekrem ULUÇAY(Edebiyat Öğr.)
Fati KOÇ(İnşaat Müh.)
Ferit KOÇ(Sınıf Öğr.)
Basri HACIOĞLU(Veteriner)
Asiye ÇELİK(Hemşire)
Basri UÇAR(Sınıf Öğr.)
Erdal MEH.OĞLU(El. T)
Yeter KARADEMİR(İşletme)
Mehmet ÇOBAN(Sınıf Öğr.)
Orhan AKDOĞAN(Tarih Öğr.)
Bilal UÇAR(Matbaa Öğr.)
Deniz SARIOĞLAN(Türk D. E.)
Filiz ÇELİK(İngilizce Öğr.)
İrfan UÇAR(Kooperatif Tek.)
Hacer ŞEN(Biyoloji Eğt.)
Hacer HACIOĞLU(İşletme)
Sinan ŞEN(İşletme)
Abdullatif ULUÇAY(Türkçe Ö)
Halil ÇOBAN(Muhasebe)
İlhan ŞEN(Sağlık Memuru)
Mahmut AKDOĞAN(İnş. Tek.)
Hamdi YİĞİT(Kimya Eğt)
Elmas ULUÇAY(Bilgis. Tek.)
Özcan AKDOĞAN(İşletme)
Mesut ÇELİK(Sınıf Öğr.)
Bilal ULUÇAY(El.Elet. Muh.)
Esra ÇELİK(Hemşire)
Özlem ULUÇAY(Bilg. Pr.)
Cengiz UÇAR(Fizik Eğt.)
Şirin ÇELİK(Doktor)
Mehmet KARAOĞLAN(İn.Tek)
Aysel KARADEMİR(Muhaseb)
Battal AKDOĞAN(Maden Tek)
Ersin ULUÇAY(Mat. Öğ.)
Tuba YİĞİT(Bilg.yar Prog.)
Gökhan ULUÇAY(Muhasebe)
Murat KARADEMİR(Ede. Ö)
Nurettin KOÇ(Fizik Eğt.)
Dilek HACIOĞLU(İşletme)
Orhan KARADEMİR(K. Yön.)
Naim UÇAR(İşletme)
Ferhat ÇELİK(İklim.Soğ. Tek)
Ayşe UÇAR(Kimya Eğt.)
Adem M.OĞLU(Ulus. İlş)
Basri SARIOĞLAN
Serdar KOÇZiya KOÇ

Fevzi VAROL

Şaban ULUÇAY OsmanKARADEMİR

Yusuf YİĞİT

Gürsel HACİOĞLU Orhan AKDOĞAN

MALATYA

 

 

Bedri ÇOBAN'ı rahmetle anıyoruz